Növényvilág - Fafajták

A cserjeszint leggyakoribb fajai a bükk (Fagus sylvatica), az ezüsthárs (Tilia argen tes) és a gyertyán voltak, emellett viszonylag gyakori volt a szeder is, kocsányos és kocsánytalan tölgy, bükk, juhar, vöröstölgy, csertölgy.

Almamelléki barkócaberkenye (Sorbus torminalis)

“A Csebény-Sasrét villanypászta K-i részén, csaknem a tetőn, ahol a “SZARVASKERT” kerítése húzódik, 50 m-re a kerítéstől cserek, tölgyek között áll egy hatalmas, magányos barkócaberkenye.
Mérete és kora: kerülete 226 cm, becsült kora 160 év.

Csertői platán (Planatus hybrida)

A csertői kastélypark DK-i részén, a kastély főépületétől 25-30 m-re áll egy tekintélyes platánfa. Hatalmas méretei lenyűgözők, még ágai is igen vastagok.
Mérete és kora: kerülete 564 cm, becsült kora 150 év.
Feltehetően együtt lett ültetve a többi impozáns parkfával, az első épületek megjelenésekor. A fa egészséges, károsodás nyoma nem látható rajta.

Ibafai platán (Platanus hybrida)

“Almamellékről Ibafára érve a falu szélétől nem messze, a jobb oldalon, a kocsma udvarán található egy idős platánfa. Rövid törzse hatalmas koronát fejlesztett. A lepusztult környezetben a fa jelenti az “oázist”. Mérete és kora: kerülete 421 cm, becsült kora 100-150 év. Láthatóan jól érzi magát, mert törzse, lombja, egész megjelenése egészséges.

Nagyvátyi mezei szil (Ulmus campestris)

Nagyvátytól É-ra a Csigolai-völgyön felfelé haladva jobb oldalon, a falutól 1 km-re találhatunk egy magányos mezei szilt. Feltehetően fajtájának legnagyobb, egészséges példánya a megyében.
Mérete és kora: kerülete 432 cm, becsült kora 250 év A fa egészséges, eddig elkerülte a divatos gomba károsítása. Termőhelye a szil számára ideális. Völgy szélén, jó vízgazdálkodási körülmények között, hordaléktalajon él.

Sasréti kocsányos tölgy (Quercus robur)

A Mecseki Erdészeti Részvénytársaság egyik legkiesebb völgyét, Sasrétet a 67-es út nagy kanyarjából közelíthetjük meg a terecsenypusztai leágazótól É-ra, 50 m-re nyúló erdészeti műúton. A völgy bejáratához érve az elegáns vasúti megállónál (kisvasút) megállva, jobb oldalon már meg is pillanthatjuk a réten a magányos kocsányos tölgyet.
Mérete és kora: kerülete 628 cm, becsült kora 300 év.
A fán kezdeti pusztulás, száradás jelei mutatkoznak, de még néhány évtizedig hirdetheti fajtájának impozánsságát, erejét. 

Sasréti ősbükkös

A közel 200 év körüli öreg bükkös, a Sasréti Vadászházzal szemben az Erdei Iskola mellett. Benne tanösvény fogadja a látogatókat. A Zselic legöregebb bükköse.